Какво е Йога?

Какво е Йога?

Написано от през Feb 7, 2016 в Какво е Йога? | 0 Коментара

Йога

(санскрит: योग) е система от физически, умствени и духовни практики, чиято цел е да се трансформират тялото и ума. Йога е една от шестте индуистки философски школи,която приема медитацията за основно средство за постигане на освобождението. Йогин е името на онзи, който практикува Йога.

Етимология

Произходът на думата йога в санскрит може да се изведе от 3 корена, описвайки 3 различни основни значения.

 • Първо е значението, произтичащо от преходния глагол юджир (युजिर्, yujir) – свързвам, обвързвам, съединявам, сливам, обединявам, впрягам (युनक्ति, yunakti). Среща се примерно в Rg-veda X.CXIV.95.
 • Вторият произход на думата се свежда до преходния глагол юдж (युज्, yuj) управлявам, контролирам (योजयति, yojayati) -yuj-samyamane. Среща се в Manu 7.44, Mahābhārata III.2639.

Въпреки, че според граматиката Panini III.3.19 се позволяват 3 различни употреби, първото известно използване на глагола в непреходната му форма е от Патанджали.

 • Третото значение идва от непреходния глагол юдж (युज्, yuj) със значението на концентрация, юдж-самадхау (युज् समाधौ, yuj samādhau). Вяса (Vyāsa) правилно определя Йога като самадхи (yogaḥ samādhiḥ), а Вачаспати (Vācaspati) определено посочва и извеждането на смисъла от по-горе описания корен.

Трябва да се отбележи, че с времето думата Йога придобива допълнителни значения, често свързани с конкретната практика. Известни са поне 40 значения, в които думата Йога се употребява.

Същност

Според свами Вишнудевананда Йога има пет опорни точки:

 • Правилни упражнения (асани) – тялото ни е предназначено да се движи и да се упражнява. Ако начинът ни на живот не осигурява достатъчно движение на мускулите и ставите с времето се появяват болести и дискомфорт. Подходящите упражнения трябва да са приятни, за този, който ги изпълнява и в същото време полезни за тялото, ума и духа.
 • Правилно дишане (пранаяма) – йога ни учи как да използваме максимално дробовете си и да контролираме дишането. Правилното дишане трябва да е дълбоко, бавно и ритмично. Това подобрява жизнеността и прочиства ума.
 • Правилна релаксация — чрез пълно отпускане на мускулите се подмладява нервната система и се постига вътрешен мир.
 • Правилна диета — храната, която ядем повлиява ума ни. Йога препоръчва вегетарианска храна.
 • Позитивно мислене и медитация — това е най-важната част. Ние сме това, което мислим. Трябва да се стараем да мислим позитивно и творчески, което ще ни помогне да постигнем отлично здраве и спокоен ум. Позитивен поглед към живота може да бъде развит чрез изучаване и практикуване на техниките от философията Веданта.

Направления

Съществуват четири различни Йога направления или Пътища: Джнана йога или Йога на знанието, Карма йога или Йога на действието (като карма йоги се характеризират дейните натури), Бхакти йога или Йога на космическата любов и Раджа йога или „царската“ йога. За основоположник на системата Йога се счита мъдрецът Патанджали, който я обособява върху съществуващ вече опит на отделни йоги в творбата си Йога сутра. Терминологията в нея е изцяло взета от Ведите и е съобразена с техния авторитет. Ето защо Йога се причислява към една от шестте ортодоксални (признаващи авторитета на Ведите) системи — Миманса, Санкхя, Няя, Вайшешика, Веданта и Йога. Йога системата, изложена в Йога сутра е позната още като Ащанга йога (ашт — осем и анга — степен, ниво). Тя има осем степени, нива, като всяко следващо ниво е взаимообвързано с предходните и представлява оптимален базис за усвояване и постигане на следващото такова:

Практикуване на Хатха йога в група

 1. Яма — себеовладяване или правила за обществено поведение (между отделните личности)
 2. Нияма — кодекс на личното поведение (вътрешноличностна самодисциплина)
 3. Асана — телесни положения или пози, упражнения
 4. Пранаяма — съзнателен контрол върху ритъма на дишането
 5. Пратяхара — оттегляне на сетивата и относителна независимост на ума от тях
 6. Дхарана — насочване, концентрация на мисълта
 7. Дхяна — задържане на насочената мисъл, медитация
 8. Самадхи — самореализиране или просветление (състояние на пълно вникване в същността на този обект)

Тези осем степени се групират в три вида:

 • Нравствена самодисциплина (Яма и нияма)
 • Телесна самодисциплина (Асана, пранаяма и пратяхара)
 • Умствена самодисциплина (Дхарана, дхяна и самадхи)

Ащанга йога прилага на практика философията на Санкхя с цел да се постигне освобождение (мокша) и съставя класическата Йога. Тази оригинална Йога е обяснена от Патанджали в неговата творба.Тази система се опитва да обясни природата на ума и средствата за постигане на това, което се описва като крайна, най-висока, но не и последна, цел на живота – кайваля, т.е. освобождаването на духа (Пуруша) от материята (Пракрити). Кайваля е позната още като Нирвана, което в превод означава приблизително “не чрез материалното” и се тълкува като висше състояние на съществуване, освободено от оковите на материалното тяло.

Основна цел на Йога е сливането на човека с природата или с Бог (Брахман).

Извън Индия Йога най-вече се свързва с Асана (физически пози) и Пранаяма (съзнателен контрол на дишането) в Хатха йога – Йога на тялото, на физическото и умственото здраве.

В религиите

Будизъм

В действителност йога възниква по времето на появата на Будизма. Но будистката медитация има отделно развитие от йога. От друга страна зен-будизмът, като форма на Махаяна будизма, е известен със своята близост до йога.

Християнство

Православната църква определя йогата като основополагащо учение на религията индуизъм, което има различни школи, направления и тенденции, а не се явява просто един от видовете гимнастика. Поради тази причина йога не е приета от православната християнска вяра и по-крайните християни.Някои православни теолози осъждат практикуването на йога, заради според тях окултния характер на йога.

Някои християни интегрират йога и други аспекти на източната духовност в молитва и медитация, съществува т.нар. християнска медитация . Това е свързано с желанието да се познае Бог по един по-пълноценен начин .Отношението на Римокатолическата църква към йога е основно критично и свързано с опасения основно за издигане на култ към тялото .

Някои фундаменталистки християнски организации в САЩ осъждат практикуването на йога, като несъвместимо с християнството, свързвайки го с приеманото за езическо движение Ню Ейдж .

Отговор

Your email address will not be published. Required fields are marked *