Програма за релеф 4

Програма за релеф 4

Написано от през Feb 19, 2016 в За релеф | 0 Коментара

Понеделник

Гърди и гръб

Упражнение 1 а:

Серии: 3

Повторения: 8-12

Забележка: супер серия с 1 б

Barbell_Bench_Press

Упражнение 1 б:

Серии: 3

Повторения: 12-15

Wide-Grip_Lat_Pulldown

Упражнение 2 а:

Серии: 3

Повторения: 8-10

Забележка: супер серия с 2 б

Incline_Dumbbell_Press

Упражнение 2 б:

Серии: 3

Повторения: 12-15

Seated_Low_Cable_Row

Упражнение 3 а:

Серии: 3

Повторения: 8-10

Забележка: супер серия с 3 б

Dips

Упражнение 3 б:

Серии: 3

Повторения: 12-15

Bent_Over_Barbell_Row

Упражнение 4 а:

Серии: 3

Повторения: 8-10

Забележка: супер серия с 4 б

Standing_Cable_Fly

Упражнение 4 б:

Серии: 3

Повторения: 12-15

Close_Grip_Pullup_Chinup

Упражнение 5 а:

Серии: 3

Повторения: 8-10

Забележка: супер серия с 5 б

Knee_Hip_Raise

Упражнение 5 б:

Серии: 3

Повторения: 12-15

Ab_Roller_Wheel_Rollout1

Отговор

Your email address will not be published. Required fields are marked *