Тренировка за стягане 4

Тренировка за стягане 4

Написано от през Feb 25, 2016 в За стягане Жени | 0 Коментара

Понеделник

Начин на изпълнение: 1 серия  упражнение 1а; 1серия

упражнение

1б и повтаряме

Упражнение 1 а:

Серии: 2

Повторения: 10

push_up_1

Упражнение 1 б:

Серии: 2

Повторения: 10

plank_knee_0

Начин на изпълнение: 1 серия  упражнение 2а; 1серия

упражнение

2б и повтаряме

Упражнение 2 а:

Серии: 2

Повторения: 10

dips_0

Упражнение 2 б:

Серии: 2

Повторения: 10

sit_up_0

Начин на изпълнение: 1 серия  упражнение 3а; 1серия

упражнение

3б и повтаряме

Упражнение 3 а:

Серии: 2

Повторения: 10

press_0

Упражнение 3 б:

Серии: 2

Повторения: 10

side_plank_0

Начин на изпълнение: 1 серия  упражнение 4а; 1серия

упражнение

4б и повтаряме

Упражнение 4 а:

Серии: 2

Повторения: 5 за крак

shoulder_push_up_0

Упражнение 4 б:

Серии: 2

Повторения: 5

reclining_circle_0

Отговор

Your email address will not be published. Required fields are marked *